Laatuasiat

Olemme ylläpitäneet ja kehittäneet laatujärjestelmäämme jo vuodesta 1992. Vuonna 1998 aloitimme kehitystyön ympäristöasioiden parissa. Liitimme laatujärjestelmäämme mukaan myös ympäristöasiat. Asetimme tavoitteet polttoaineen kulutuksen pienentämiseksi, kartoitimme myös ympäristövaikutuksemme ja teimme suunnitelman vaikutusten pienentämiseksi. Kehitämme ympäristöosaamistamme jatkuvan parantamisen periaatteella. Vuonna 1998 Suomen Kuorma-autoliitto SKAL myönsi meille todistuksen tekemästämme työstä ympäristön hyväksi. Mietimme säännöllisesti laaturyhmässä ja kuljettajien koulutustilaisuuksissa, kuinka voisimme toimia paremmin. Olemme toteuttaneet asiakastyytyväisyyskyselyjä palveluun, laatu- ja ympäristöasioihin liittyen. Olemme kiitollisia saamastamme palautteesta ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintojamme, sillä asiakas on meille tärkein. Kuljetus Welin Oy:lla on Bisnode Oy:n AA-luottokelpoisuusluokitus.

Kuljetustoimintamme laadun perustavoitteet ovat seuraavat:

  • 1. Kuljetettavien tuotteiden laatu ei heikkene eikä sen määrä muutu kuljetuksen aikana.
  • 2. Kuljetettavien tuotteiden määrä on yhtenevä rahtikirjatietojen kanssa, poikkeamista tehdään varaumat.
  • 3. Kuljetettavat tuotteet noudetaan asiakkailta ja luovutetaan vastaanottajalle sovittuna aikana.
  • 4. Kuljetuksissa noudatetaan voimassa olevia ohjeita, määräyksiä ja lakeja.
  • 5. Kuljetuskalusto huolletaan siten, että se on teknisesti hyvässä kunnossa.
  • 6. Olemme luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani.
  • 7. Sitoudumme toimimaan laatujärjestelmämme mukaisesti ja jatkuvaan parantamiseen.

Ympäristöpolitiikka: Kuljetustoimintamme ympäristötavoitteet ovat seuraavat: 

  • Yrityksemme pyrkii jatkuvasti kehittämään ja parantamaan ympäristöosaamistaan sekä ennalta ehkäisemään ympäristövahinkojen syntymistä. 
  • Kehittämällä toimintaamme haluamme pienentää aiheuttamiamme haittavaikutuksia ja pyrkiä hallittuun energian kulutukseen. 
  • Koko henkilöstön ympäristötietoisuutta lisäämme jatkuvalla koulutuksella.